Reference Material For Physical Testing

محصولات

مواد مرجع برای تست فیزیکی

توضیح کوتاه:

این مواد مرجع تایید شده از 16 نمونه زغال سنگ با محتوای گوگرد متفاوت برای استفاده به عنوان استانداردهای تحلیلی برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ تشکیل شده است.علاوه بر گوگرد، آنها برای خاکستر، مواد فرار، ارزش حرارتی، کربن، هیدروژن، نیتروژن و چگالی نسبی واقعی گواهینامه دارند.تمام داده ها در جدول 1 آورده شده است.


جزئیات محصول

برچسب های محصول

معرفی محصول

هر زغال سنگ در هوا خشک شد، اندازه آن به کمتر از 0.2 میلی متر کاهش یافت، همگن شد و در واحدهای بطری جداگانه بسته بندی شد.

Physical Testing (1)
Physical Testing (2)

ارزش های تایید شده

جدول 1 مقادیر تایید شده و عدم قطعیت برای زغال سنگ ژوئیه-01-2021 تا ژوئن -30-2022

شماره GBW

دسته تولید

ارزش تایید شده و عدم قطعیت

گوگرد

St,d/%

خاکستر

Ad/%

مواد فرار

Vd/%

ارزش کالری ناخالص

Qgr,dMJ/kg

کربن*

Cd/%

هیدروژن*

Hد/%

نیتروژن*

Nd/%

چگالی نسبی واقعی (20℃) *

 

ویژگی Char Residue* (CRC)

نوع زغال سنگ

GBW11101

L

ارزش گواهی شده

0.45

10.53

20.17

31.96

79.24

4.22

1.36

1.40

6

قیری

عدم قطعیت

0.03

0.07

0.22

0.16

0.38

0.10

0.04

0.02

GBW11102

c

ارزش گواهی شده

1.59

9.70

34.48

30.17

73.46

4.65

1.36

1.41

5

قیری

عدم قطعیت

0.03

0.12

0.25

0.16

0.27

0.17

0.05

0.02

GBW11104

m

ارزش گواهی شده

1.03

17.57

8.07

27.77

74.71

2.26

0.84

1.69

2

آنتراسیت

عدم قطعیت

0.02

0.12

0.20

0.11

0.22

0.10

0.04

0.03

GBW11105

j

ارزش گواهی شده

1.74

16.86

7.86

27.98

74.73

2.37

0.98

1.67

2

آنتراسیت

عدم قطعیت

0.03

0.14

0.19

0.15

0.27

0.07

0.03

0.02

GBW11107

g

ارزش گواهی شده

0.81

9.34

30.53

31.03

76.17

4.58

1.37

1.39

6

قیری

عدم قطعیت

0.02

0.09

0.30

0.15

0.26

0.09

0.02

0.02

GBW11107

i

ارزش گواهی شده

0.82

9.05

30.54

31.12

76.32

4.54

1.38

1.40

6

قیری

عدم قطعیت

0.03

0.11

0.29

0.17

0.27

0.11

0.03

0.03

GBW11108

t

ارزش گواهی شده

1.91

13.33

32.97

28.34

69.55

4.39

1.19

1.45

5

قیری

عدم قطعیت

0.03

0.11

0.20

0.16

0.23

0.14

0.05

0.03

GBW11109

s

ارزش گواهی شده

2.83

31.30

29.21

21.82

53.18

3.66

0.93

1.62

5

قیری

عدم قطعیت

0.05

0.17

0.26

0.22

0.39

0.10

0.03

0.02

GBW11109

u

ارزش گواهی شده

2.57

30.89

28.26

22.24

54.04

3.72

0.91

1.62

6

قیری

عدم قطعیت

0.06

0.17

0.28

0.22

0.48

0.13

0.03

0.02

GBW11110

q

ارزش گواهی شده

4.35

28.92

20.47

22.91

56.99

3.23

0.94

1.66

4

قیری

عدم قطعیت

0.06

0.17

0.29

0.16

0.39

0.08

0.03

0.02

GBW11110

r

ارزش گواهی شده

4.13

33.96

24.35

20.70

51.00

3.25

0.99

1.72

4

قیری

عدم قطعیت

0.07

0.20

0.31

0.19

0.40

0.09

0.04

0.02

GBW11111

u

ارزش گواهی شده

1.73

15.72

23.54

29.26

72.07

4.14

1.18

1.45

6

قیری

عدم قطعیت

0.05

0.10

0.27

0.14

0.42

0.08

0.04

0.02

GBW11112

L

ارزش گواهی شده

2.15

22.09

9.55

25.64

68.65

2.30

0.87

1.73

2

آنتراسیت

عدم قطعیت

0.06

0.13

0.31

0.15

0.39

0.09

0.04

0.02

GBW11113

L

ارزش گواهی شده

3.42

16.18

11.99

28.68

72.56

3.28

1.03

1.53

2

آنتراسیت

عدم قطعیت

0.05

0.12

0.27

0.15

0.42

0.08

0.04

0.02

GBW11113

m

ارزش گواهی شده

3.37

16.06

12.10

28.68

72.51

3.31

1.03

1.53

2

آنتراسیت

عدم قطعیت

0.06

0.12

0.30

0.17

0.35

0.07

0.04

0.02

GBW11126

g

ارزش گواهی شده

0.27

9.49

8.14

32.21

83.28

3.16

1.15

1.47

2

آنتراسیت

عدم قطعیت

0.02

0.12

0.19

0.10

0.28

0.06

0.04

0.01

توجه: * نشان می دهد که در محدوده توصیه شده برای مهارت تولید CNAS نیست

تست همگنی و پایداری

آزمایش همگنی بر روی واحدهای بطری شده با تعیین خاکستر و گوگرد انجام شد.حداقل وزن نمونه گرفته شده برای آنالیز 1.0 گرم (خاکستر) یا 0.05 گرم (گوگرد) است.تجزیه و تحلیل واریانس نشان داد که تنوع بین بطری های مختلف تفاوت معنی داری با تنوع بین تعیین تکرار ندارد.

اعتبار ارزش های تایید شده یک سال است.این گواهینامه برای هر سال انجام می شود، زمانی که مقادیر تایید شده تجدید نظر شده در صورت درخواست توسط موسسه علوم متالورژی شاندونگ، با مسئولیت محدود، صادر شود.

خصوصیات روشها

شناسایی روش ها با استفاده از دو یا چند روش با دقت قابل اثبات در 9 آزمایشگاه صالح.

مورد

روش تجزیه و تحلیل

کل گوگرد

GB/T 214-2007 تعیین گوگرد کل در زغال سنگ، روش اشکا

خاکستر و مواد فرار

GB/T 212-2008 تجزیه و تحلیل تقریبی زغال سنگ

ارزش حرارتی ناخالص

GB/T 213-2008 تعیین ارزش حرارتی زغال سنگ

کربن و هیدروژن

GB/T 476-2008 تعیین کربن و هیدروژن در زغال سنگ

نیتروژن

GB/T 19927-2008 تعیین نیتروژن در زغال سنگ

چگالی نسبی واقعی

GB/T 217-2008 تعیین چگالی نسبی واقعی زغال سنگ

تخصیص ارزش اموال و عدم قطعیت

آنالیزهای گواهی با استفاده از روش های استاندارد ملی چین (GB) توسط چندین آزمایشگاه واجد شرایط انجام شد.

مقدار تایید شده به صورت X بیان شدT±U، جایی که XTمقدار میانگین و U عدم قطعیت گسترش یافته است (سطح اطمینان 95%).عدم قطعیت واقعی ارائه شده در جدول 1 شامل اجازه تخریب نمونه در یک سال می شود.

تجزیه و تحلیل آماری و جهت کلی و هماهنگی اندازه‌گیری‌های فنی منجر به صدور گواهینامه توسط موسسه علوم متالورژی شاندونگ انجام شد.

قابلیت ردیابی مترولوژیکی

قبل از تعیین مشخصات 9 آزمایشگاه واجد شرایط، ابزارها و تجهیزات مورد استفاده باید تأیید یا کالیبره شوند، و مواد مرجع گواهی شده باید برای نظارت در طول مشخصه‌سازی استفاده شود تا از قابلیت ردیابی مواد مرجع اطمینان حاصل شود.

بسته بندی، ذخیره سازی و استفاده

1) این مواد مرجع گواهی شده در یک بطری شیشه ای قهوه ای بسته بندی می شوند.وزن هر کدام 50 گرم

2) بطری حاوی مواد باید محکم بسته شده و در جای سرد و خشک نگهداری شود و فقط در صورت لزوم باز شود.

3) تمام داده ها بر پایه خشک بیان می شوند.رطوبت (رطوبت در نمونه آزمایش آنالیز عمومی) مورد استفاده برای محاسبه داده ها بر روی پایه های خشک بر اساس روش آنالیز رطوبت در GB/T 212-2008 "تحلیل تقریبی زغال سنگ" تعیین شده است.

4) مقادیر ارائه شده در جدول 1 این گواهی، مقادیر تعیین شده در ژوئیه-01-2021 برای CRM است.

آزمایشگاه

نام: موسسه علوم متالورژی شاندونگ، با مسئولیت محدود.

آدرس : 66 Jiefang East Road, Jinan, Shandong, China;

سایت اینترنتی:www.cncrms.com

ایمای:cassyb@126.com

New standard coal1

تایید شده توسط: Gao Hongji

مدیر آزمایشگاه

تاریخ: 1 جولای 2021


  • قبلی:
  • بعد:

  • پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید