Series Of Reference Materials For Chemical Analysis Of Carbon Steel And Alloy Steel

محصولات

مجموعه ای از مواد مرجع برای تجزیه و تحلیل شیمیایی فولاد کربنی و فولاد آلیاژی

  • Certified Reference Material

    مواد مرجع گواهی شده

    CRM برای کنترل کیفی و کالیبراسیون ابزارهای تحلیلی در آنالیز سنگ آهن و همچنین برای ارزیابی و تأیید صحت روش‌های تحلیلی استفاده می‌شود.از CRM می توان برای انتقال مقدار اندازه گیری شده استفاده کرد.

  • Reference Material For Physical Testing

    مواد مرجع برای تست فیزیکی

    این مواد مرجع تایید شده از 16 نمونه زغال سنگ با محتوای گوگرد متفاوت برای استفاده به عنوان استانداردهای تحلیلی برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ تشکیل شده است.علاوه بر گوگرد، آنها برای خاکستر، مواد فرار، ارزش حرارتی، کربن، هیدروژن، نیتروژن و چگالی نسبی واقعی گواهینامه دارند.تمام داده ها در جدول 1 آورده شده است.