Products

محصولات

محصولات

  • Reference Material For Physical Testing

    مواد مرجع برای تست فیزیکی

    این مواد مرجع تایید شده از 16 نمونه زغال سنگ با محتوای گوگرد متفاوت برای استفاده به عنوان استانداردهای تحلیلی برای تجزیه و تحلیل زغال سنگ تشکیل شده است.علاوه بر گوگرد، آنها برای خاکستر، مواد فرار، ارزش حرارتی، کربن، هیدروژن، نیتروژن و چگالی نسبی واقعی گواهینامه دارند.تمام داده ها در جدول 1 آورده شده است.